Forsiden
Foreningen
Det sker
Aktiviteter
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

MAF:  03 - 06 - 13 - 19 - 23 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38   


Køkkenmødding ved Rovvig i Skallerup


Køkkenmøddingen ligger smukt ved Rovvig

Flere Billeder   Kort

Dagbog for udgravningen
2004
15. - 31. 5 Søgegrøft gennem køkkenmøddingen ved Rovvig. 5 til 6 deltagere.
Først boreprøver for at finde udstrækningen af skaldyngen.
Bredden af skaldyngen er her ca. 6 meter. Tykkelsen svinger fra 20 cm til 40 cm. Østers. Enkelte hjertemuslinger og strandsnegle. Meget flinteaffald. Mange pæne flækker, 5 kerneøkser, 6 tværpile, 4 flækkeskrabere og 4 bor. Mindre knoglestykker og 2 stykker keramik. Det ene med fint snoremønster.
Evt. videre arbejde efter drøftelse med Poul Mikkelsen, Morslands Historiske Museum, og Søren H. Andersen fra Moesgård.
8. 6. Besigtigelse af søgegrøften gennem køkkenmøddingen ved Rovvig sammen med Søren H. Andersen og Poul Mikkelsen. Både Ertebølle- og yngre stenalder-ting. 4 lag kunne erkendes i profilen. Østersskaller dybere nede.
Søgegrøften skal graves til undergrund (Ler). Derefter fladegravning 4 x 4 Herefter gav Louise kaffe og te.
19. 6. Nyt felt åbnet mod syd. Søgegrøften uddybet, men ikke nok endnu. Der er stadig skaller dybere nede.
23. 6. Søgegrøften færdiggjort. Nyt stort felt åbnet mod syd v.h.a. museets rendegraver.
29. 6. Set på Rovig køkkenmødding sammen med Poul Mikkelsen
1. 7. Søren H. Andersen ser på Rovvig køkkenmødding
13. 7. Det område af køkkenmøddingen, der skal undersøges, inddeles i kvadratmeter-net. Hvert felt nivelleres og indtegnes. Vi fortsætter udgravningen af køkkenmøddingen i felter og 5 cm lag. 5 deltagere.
15. 7. Videre udgravning i 5 cm lag i felter. Tværpil og kærneøkse. 3 deltagere. For en gangs skyld uden Otto.
10. 8. Kresten, Ingvar, Tage M.og Otto mødte op til gravning kl. 12. ( Tage H havde allerede været der klokken 9 ). Vi gravede flere kvadrater a' 5 cm og fandt bl.a. en nydelig tværpil.
Som aftalt fik vi besøg af Gerda Bull og Bo Lehm fra Morsø Folkeblad.
14. 8. De samme personer som sidst + Louise startede udgravningen kl. 9.00. Ved 10-tiden dukkede vore gæster fra Skive op. Fund blev fremvist og udgravningen beset. Rosende ord. Derefter kaffe og franskbrød / rundstykker + en lille en til halsen.
I udgravningen blev det til en flækkeblok, en flække med retuch i 2 hak og endnu en tværpil samt mange afslag.
17. 8. Eftermiddagsudgravning planlagt. Formentlig grundet vejret dukkede kun en enkelt udgraver op. Endnu en tværpil.
19. 8. Kresten og Otto graver ind mellem bygerne.
24. 8. 5 udgravere. Område med ildskørnede sten. Keramik og endnu 2 tværpile.
16. 11. Køkkenmøddingen er gået i hi.
Efter aftale med lodsejeren, Kristian Boll, dækkede Ingvar og Otto køkkenmøddingen til med presenninger, så der skulle være mulighed for, at den kan komme igennem vinteren uden for store skader.
Gravningen genoptages til foråret.
2005  
16. 4. Årets første gravedag ved køkkenmøddingen ved Rovvig. Først skulle vinterpressenningen fjernes. Alt havde overvintret i bedste velgående. Herefter begyndte vi at skrabe skaller væk i kvadratmeterfelterne. Mange afslag. Et enkelt stykke keramik, lidt ben og en underlig tand og lige før lukketid en meget smuk kærneøkse. Se "Billeder fra Rovvig" på "Det sker" siden.
23. 4. 11 var mødt op til gravning. Kærneøkse, flere tværpile, knogler og et meget stort stykke keramik.
11. 6. 6 medlemmer af arkæologiforeningen gravede i køkkenmøddingen ved Rovvig. Bor og flækkekniv. Alle felter blev indmålt i niveau på ny plantegning. Skaldyngens udstrækning er nu mindre. Skaldynger og sten indtegnet.
18. 6. Otto var nede og starte udgravningen, men ellers var det "kun" Kresten og Lisbeth, der havde stunder til at grave. Heldigvis fandt Lisbeth en rigtig flot kerneøkse.
23. 6. 3 timers koncentreret arbejde. Vi gravede i skakbrædtmønster. Flere spændende fund. Lille kerneøkse, keramik med mønster i kanten, knogle med led-ende og en ubekendt knogle, som måske er en kronhjortetak ?
24. 6. Tage M og Otto hyggede sig med udgravning i det skønneste vejr. Kerneøkse og en stikkel. Louise kom ved kaffetid.
uge 26 Et par gange i ugens løb var Tage M nede ved Rovvig køkkenmødding og grave. Vibeke og Søren var også med. Nogle flækker og endnu et formodet stykke kronhjortetak.
9. 7. Tage H, Kristian R, Ingvar og Kresten Bak, Lisbeth og Otto trodsede varmen.
12. 7. Kresten, Ingvar og Otto gravede. 2 kerneøkser og en skiveøkse. Senere på dagen besøg af Søren H. Andersen fra Moesgård. Han var imponeret over de mange, flotte fund. Gav forslag til videre undersøgelse.
14. 7. De sidste massive østersskallag blev fjernet. Mange fund. Keramik med randmønster, 3 tværpile, flækkeskraber og 5 kerneøkser + mange afslag. Kulturlag neden under. Kresten, Ingvar, Tage H., Jørgen, Hans og Otto gravede.
19.7. Undersøgelsen af Rovvig Køkkenmødding er slut.
Ingvar og Otto gravede de sidste kvadratfelter, hvor der blev fundet 2 kerneøkser og et økselignende redskab. Derefter udtagning af 4 lag skaller i profilen til Søren H. Andertsen til senere undersøgelse af bl. a. mikro-snegle.
Indsamling af snoresystem og slutoprydning.