Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside
  Aktiviteter  2014
 
3. dec. Gløggaften kl. 19.00 hos Rut og Tage Hansen, Kybehuse 147.
19 medlemmer havde en hyggelig aften med gløgg og æbleskiver, sange og konkurrence.
5. november

Vi så  Moutrup-gravningen.
Udgravningsleder, Bo Jensen, fortalte om gravningen.
Stor udgravning. 4-5 fodboldbaner. Stald til 2600 svin. Mindst 4 ældre jernaldergårde.
Louise og Charlotte var også til stede.
I starten fint vejr. Så let regn.

24. september
Rundvisning  kl. 15 ved udgravningen af borganlægget Sallingholm, Åsted,
ved museumsinspektør Helle Henningsen.
Der er skilte i området, men en GPS vil kunne bruge: N 56,779   Ø 8,97
Lav selv en kop kaffe at tage med.
20 . sept. Tak til Jørgen for et flot traktement i anledningen af hans 50 års fødselsdag/ 25 års jubilæum som medlem af MAF.
19. sept.
Stor tak til Henry-opfinder for 2 gode sejlture.
Det bliver spændende, når der ad åre kommer 2 master på skonnerten
6. september kl. 9 - 12 blev buerne lavet færdig - og strenge og pile.
Det foregik hos Tage og Vibeke i Tøving.
2. september kl 19.00 er der åben udgravning ved den gamle hovedgård Nebel.
Mødested ved Nebelstenen i Vilsbøl Plantage.
 
Kontakt evt. Tage M på 97740506
1. juni Tage, Vibeke, Louise og Otto deltog i Jyllandstræf i Haderslev. Spændende foredrag om grænselandet og de forkellige voldsystemer. Hyggeligt at møde andre amatørarkæologer.
29. maj Sommerudflugt sammen med Skive Arkæologiforening. Turen gik rund i Thy under kyndig ledelse
 af arkæolog Charlotte Boje Andersen og Louise Haack Olsen fra Thisted museum.
 Bussen startede kl. 8.30 på P pladsen ved kirkerne i Skive. 9.00 ved Dueholm kloster og 9.30 ved Øst Vildsund kro.
 Slut 16.00 ved Øst Vildsund kro, 16,30 Dueholm kloster og 17.00 Skive.
En rigtig dejlig dag i det smukkeste sommervejr. Det var dejligt at have de 2 professionelle arkæologer som guider.
Ved Vorupør gamle kirkegård fortalte arkæologistuderende Jimmi om stedets helt specielle historie.
 Udførligt program.
17. maj Lørdag  9.00 - 12.00 gik vi i gang med tilhugning af buer hos Tage og Vibeke, Bjørnvadbro 14, Tøving.
I det smukkeste vejr. Hårdt for håndleddene.
9. - 11. maj Besøg af Nordøstfyns Arkæologigruppe, medlemmer af Harja m.f. på Mors og Fur.
De boede på vandrerhjemmet i Nykøbing. Fredag den 9. kl. 19.30 viste Otto
billeder og fortalte  om Morsø Arkæologi Forening, godt hjulpet af Tage og Vibeke.
Erling og Kresten var også mødt op ude på Vandrehjemmet.
Lørdag var gruppen på Fur, og søndag 9.00 til 14.30 blev de guidet rundt på Mors af Otto.
Madpakkerne blev indtaget i Skallerup.
Turen blev afsluttet på Skarregård, hvor Louise, Tage og Vibeke var klar med kaffe og brød.
29. marts 11 "buebyggere" mødtes i Højris skov, hvor vi havde fået lov til at fælde asketræer.Træerne blev efterfølgende flækket, afbarket og hjemtaget til lagring, til brug ved buebygning ved de kommende "Eksperimenterende - arkæologi"- dage 16. - 17. august.
21. marts Morsø Arkæologi Forenings bestyrelse var inviteret til reception på museet i anledning af åbningen  af "1864"- udstillingen.
12. marts Møde på museet kl. 19.00. Charlotte Boje Andersen fra Thisted museum deltog og fortalte om planlagte gravninger på Mors i 2014. Ved museet, i Sindbjerg ved kommende vindmøller, ved cykelsti
og i forbindelse med stærkstrømskabel.
28. feb. Bestyrelsesmøde. Det kommende år planlægges.
5.feb. Onsdag 5. februar. Generalforsamling efter vedtægterne på museet kl. 19.00.
Genvalg til Tage Mørch og Hans

Efter generalforsamlingen gav museet en kop kaffe.
Vi fik lejlighed til at hilse på Lokalhistorisk Arkivs nye leder, museumsinspektør Anders Have.
Senere fortalte Erling Christensen levende fra sin drengetid i Nykøbing.