Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside
  Aktiviteter  2013
 
   
4. dec. Glögg-aften  kl. 19.00 hos Otto og Louise, Tordenhøjsvej 30, Skallerup.
Send en mail til otto@gro-nielsen.dk eller ring 97741818, hvis du vil med. Senest den 30. nov.
23 medlemmer og ægtefæller deltog i en meget hyggelig aften. Glögg, æbleskiver, klejner, småkager, historisk konkurrence med museumssponsorerede præmier og en masse god snak. Desværre uden Kresten.
6. november
"En tildragelse fra min egn". Vi prøver selv.
Kristian Ringgaard fortalte om sine forældres sølvbryllup.
Louise fortalte om Bette Josefs Karen fra Ø. Jølby. Vognmandsforretning, pensionat og bibliotek.
Tage Hansen berettede om en begravelse fra Agerø, hvor kisten kom ud at sejle.
Otto fortalte om tildragelser fra Skallerup. Bl. a. om gårdejer og sparekassedirektør Søren Dissing, der byggede hus til sin kone og hendes elsker, mod at deres barn, Peder Dissing, blev hos Søren Dissing.
Og om Niels og Sine Søndergaard.
2. oktober

Onsdagsmøde kl. 19.00 i frokoststuen på museet.
Megen hyggesnak, da det er 3 mdr. siden sidste aktivitet.
Rejseberetninger: Tage og Rut fortalte om Rügen, Tage og Vibeke havde været ved D-dags kysten og Point Hock, og Louise og Otto fortalte og viste historiske billeder fra Slovenien, Kroatien og Italien
 

18. august Fællestur arrangeret af Skiveegnens Arkæologi Forening. Rundstykker, kaffe og en lille een ved en spejlblank Hinge sø. Derefter besøg ved udgravningerne i Alken enge, hvor skeletterne fra en hel hær er blevet fundet. Vi blev guidet fornemt gennem udgravningen og historien af en ung arkæolog, og siden blev knoglematerialet gennemgået, så vi fik en fornemmelse, hvad der var sket.
Samtidig med os var medlemmer af "Harja" på Fyn på besøg i udgravningerne.
I Silkeborg besøgte vi Papirfabrikkens museum, hvor vi hørte om papirfremstilling, og også selv prøvede at lave papir.
En rigtig fin sommertur.
 
9. juni Jyllandstræf her på Mors. Vikingetid og tidlig middelalder i Thy og på Mors.
Ca. 75 deltagere. 1 del afvikles på Morsø Landbrugsskole. 3 foredrag:
Detektorfund m.m.:                                         Jens-Henrik Bech
Vikingetiden og middelalderens bebyggelser:  Anne-Louise Haack Olsen
Kirker og voldsteder på Mors:                         Charlotte Boye Andersen
Alle 3 foredrag spændende og informative.
Herefter frokostbuffet.
14 - 16.15 bustur på Sydmors. Gammellund voldsted og Tæbring kirke besøges.
På busturen nævnes grubehuse i Fårup, Højris, Posehøj ved Centrum, Tissing vig, sogneundersøgelse i Redsted og gravhøj med 14 grave og dødehus, udgravninger i Karby, grav i Sindbjerg med logo-dolk og 7 pilespidser og Vikingeboplads i Tæbring.
Efter busturen velkomst og kaffe på Dueholm kloster ved Brian Wiborg.
Morslands Historiske Museum åbent.
 
1. maj Onsdagsmøde på Museet. Charlotte Boye Andersen fra Thisted museum deltager.
 
16. april Bestyrelsesmøde i Skallerup
 
13. april
Afsøgning i forbindelse med læbælteplantning.
Mødested: Hos Kristian Ringgaard, Lillerisvej 13, Fredsø.Kl. 13.30
5 deltog. Lidt flækker og afslag.
 
6. april Afsøgning i forbindelse med læplantning.
Mødested Bjørnvadbro 14 hos Tage Mørch. Lørdag  13.30.
7 deltog Nogle med metaldetektor. Tre lokaliteter. Få flækker og nogle afslag. Ellers intet.
 
3. april Onsdagsmøde på museet.
Vi  drøftede Eksperimenterende Arkæologi. Skal vi ? Hvad skal vi ?
Der er også foreslået noget med at fortælle. F.eks. lokale sagn eller tildragelser.
Både fortællearrangementer og Eksperimenterende Dage blev overladt til bestyrelsen at træffe beslutning om.
Erling havde kage med. Næste gang Louise og Otto. Det er stadig ikke blevet forår.
3. marts
Markafsøgning kl. 13.00 med syn/metaldetektor efter ting/mørtel/andet, der kunne vise,
hvor det forsvundne Kapel i Tøving har ligget.
Mødested: Hvor Lergravsvej går ind i Højskolevej.
9 var mødt frem. Vi fandt ikke Tøving Kaper, men rester af flere nedrevne gårde og et par overpløjede gravhøje.
Der var lidt forår i luften.
 
6. februar Generalforsamling 19.00 i Riddersalen på Dueholm kloster. 23 medlemmer mødt.
Formandens beretning, regnskab og uændret kontingent godkendt.
Lisbeth, Erling og Otto genvalgt. Kresten valgt som bestyrelsessuppleant.
Tage Hansen og Mogens genvalgt som revisor og revisorsuppleant.
Sommerudflugt til august ved Skive Arkæologiforening. Jyllandstræf 9. juni.
Billeder fra eksperimenterende arkæologidage i Skallerup vist.
Brian Wiborg blev budt velkommen. Han fortalte om den kommende museumsstruktur. Kaffe og brød.

 
9. januar 32 så Hans og Margrethe vise billeder og fortælle om en rejse til Jordan. Meget spændende.
Margrethe havde bagt  og de sidste øl fra eksperimenterende dage kom på bordet.
Otto fortalte om mødet med den nye museumsleder, Brian Wiborg, og om den lidt usikre fremtid for foreningens udgravninger.
Det kommende Jyllandstræf blev også nævnt.