Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside
  Aktiviteter 2012
5. dec. Glöggaften hos Lisbeth Crone Nielsen. 22 medlemer havde kastet sig ud i snestormen
for at tilbringe en meget hyggelig aften i Lisbeths julesmykkede hjem.
Hun serverede æbleskiver og glögg, kaffe og kager, godt hjulpet af Inge.
Mogens havde tilrettelagt en konkurrence, hvor vi, holdvis, skulle beskrive udvalgte
stenredskaber. Underholdende og lærerrigt.
 
31. oktober
 

50 mennesker var mødt op og hørte en engageret
Søren H Andersen fortælle Nyt fra Ertebølleforskningen.

 
12. oktober Detektorsøgning på marken ved Fredsø.
Mødested: Maskinhuset på Kjeskjærvej.
Tilmelding: Mark 28634217 Gav intet resultat.
 
5. oktober
Detektorsøgning.
Mødested: Maskinhuset på Kjeskjærvej.
Tilmelding: Mark 28634217  Gav intet resultat.
 
3. oktober
Onsdagsmøde på museet.
20 mødt. Snak om Jyllandstræf, mødelokale og detektorbrug. Detektorgruppen vil aftale retningslinier. Hans indkalder til møde. Også snak om eksperimenterende arkæologi og nedtagning af udstilling.

 

4. - 5. august Eksperimenterende arkæologi i Skallerup. Start begge dage start kl. 10.00
Aktivitetsemner:
Mad ( Ølbrygning, korn til mel, krydderisalt og saltudvinding af tang ).
Uld  ( Karte, spinde og plantefarvning ).
Eksperimenter med kastetræ.
15 medlemmer deltog i en meget god weekend, begunstiget af det skønneste sommervejr, selvom mørke tordenskyer trak rundt.

 
1. august

 

 

Besøg på Bevaringscenteret i Skive. Onsdag 1. august kl. 19.00. Strandvejen 15, Skive.
Afgang fra museet 18.30 i egne biler. ( Send en mail til Otto, hvis du er intereseret).
Bl. a.: Hvordan behandles detektorfundne ting + fremvisning af Bevaringscenteret.
Lars Andersen stod for et meget fin billedforedrag om alle forhold indenfor bevaring og viste rundt i
bevaringscenteret. 17 deltagere. En meget fin aften.

 
9. juni Sommerudflugt. Start med fremvisning af udstillingen "Det afhuggede hoved" for Skive Arkæologiforening. Derefter kaffe på molermuseet. Holdt på dæmningen ved Vejlerne. Ankomst Lindholm Høje. Rundvisning i det utrolig flotte museum. Frokost i lånt hundehus. En meget stor og venlig gestus fra den lokale hundeklub. Ankomst Års museum med fint foredrag om Gundestrupkarret.

 

3. juni Jyllandstræf i Jelling søndag den 3. juni om Vikingerne i Jelling . Annonceres på: www.arkaeologi-sda.dk 
Hvis du er interesseret ring/mail til Otto, som formidler fælles kørsel og tilmelding. 
12 fra Morsø Arkæologiforening deltog i en god og velarrangeret dag.

 

31. maj Detektorsøgning på Dalgårds marker, Nykøbing, torsdag 31. maj kl. 17.30. Mødested: Dalgård.
Kontakt evt. Mark på tlf. 97723237 eller mob. tlf. 28634217.

 

10. 5. Spændende og inspirerende foredrag på Brårupgade 18, Skive, af museumsinspektør Elisabeth Barfod Carlsen fra Lindholm Høje museum, om Vikingerne ved Limfjorden. Oplæg til Forårsudflugten.

 

22. 4. 25 års jubilæumsdag. 30 mødtes i udstillingen på museet. Champagne og kage. Megen snak.
Jubilæumsskriftet blev uddelt. Meget mere snak.
Kl. 18.00 middag på Restaurant Rosenholm. Hyggeligt og rigtig meget mere snak.

 

30. 3. Udstillingen "Det afhuggede hoved - amatørarkæologi på Mors i 25 år" åbnes.
Reception på museet kl. 15.00 60 deltog.
Taler ved Per Noe, borgmester Lauge Larsen, formand for SDA Jan Andersen og Otto Gro-Nielsen.
Link til TVMidtVest indslag.

 

11. 3. Rekognoscering i Ø. Jølby, hvor det kommende Afklaringscenter skal ligge. 6 troppede op.
Ingen keramik, en enkelt ildskørnet sten. En del flinteafslag. ½ segl og nydelig skiveskraber.

Erling, Louise og Otto byggede græstørvsbænk op i mejeriet

 

7. 3. 9.00 - 15.00   8 af foreningens medlemmer opbygger front og overflade på udstillingsgravhøjen af græstørv.
Stort arbejde, med et smukt resultat.
19.00   Inge og Mogens viser billeder og fortæller om en rejse i Syrien før alting gik af lave.
Fine billeder og spændende fortælling om vores kulturs arnested mellem Eufrat og Tigris
 
1. 2. Generalforsamling, Vi startede med at bære ting fremstillet ved "Gamle håndværk" over i mejeriet, hvor jubilæumsudstillingen skal være. Der var afmærket, hvor gravhøjen skal være.
 25 fremmødte.  Selve generalforsamlingen blev fint ledet af Gunhild. Kristian Ringgaard genopstillede ikke til bestyrelsen. Formanden takkede ham for en god indsats for foreningen. Nyvalgt blev Tage Mørch og Hans blev genvalgt. Derudover består bestyrelsen af Lisbeth, Erling og Otto. Suppleant til bestyrelsen er Kresten Bak. Ny revisor blev Tage Hansen og  Mogens blev revisorsuppleant. Næste års kontingent inc. Fund&Fortid 300 kr. "Ægtepar" med 1 blad 450 kr.
 
4. 1. Onsdagsmøde i Riddersalen på museet. Otto og Louise viste billeder og fortalte om en rejse i Etruskerland , Italien. 25 deltagere. Bag efter minimøde med Per Noe om afholdelse af detektoraften på museet for alle kendte detektorinteresserede.