Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside
  Aktiviteter 2011
1. 2. Generalforsamling, Vi startede med at bære ting fremstillet ved "Gamle håndværk" over i mejeriet, hvor jubilæumsudstillingen skal være. Der var afmærket, hvor gravhøjen skal være.
 25 fremmødte.  Selve generalforsamlingen blev fint ledet af Gunhild. Kristian Ringgaard genopstillede ikke til bestyrelsen. Formanden takkede ham for en god indsats for foreningen. Nyvalgt blev Tage Mørch og Hans blev genvalgt. Derudover består bestyrelsen af Lisbeth, Erling og Otto. Suppleant til bestyrelsen er Kresten Bak. Ny revisor blev Tage Hansen og  Mogens blev revisorsuppleant. Næste års kontingent inc. Fund&Fortid 300 kr. "Ægtepar" med 1 blad 450 kr.
 
4. 1. Onsdagsmøde i Riddersalen på museet. Otto og Louise viste billeder og fortalte om en rejse i Etruskerland , Italien. 25 deltagere. Bag efter minimøde med Per Noe om afholdelse af detektoraften på museet for alle kendte detektorinteresserede.
6. dec.

 

Glöggaften hos Tage og Vibeke., Bjørnvadbro 14, Tøving.
15 af foreningens medlemmer havde en hyggelig aften.                 
2. dec. Søgning med detektorer rundt om Galtrup præstegård og kirke. 7 trodsede det lidt våde og kølige vejr.
Meget jern. Messing dele fra beslag m.m. Få nyere mønter.
 
6. nov.

7 energiske MAF-medlemmer gik med metaldetektorer på Kristian Ringgaards nabomarker. Meget gl. jern, patroner og værktøj. En blyplombe og nogle knapper. Diset og mildt. Åse havde bagt en dejlig kage.
 

2. nov. P.g.a. sidste mødes store deltagerantal, var aftenen flyttet til Riddersalen. Det havde dog ikke været nødvendigt, da vi blot var 12, der så og hørte om Helleristninger i Val Camonica i Norditalien.
Efter kaffen fortalte Per Noe om mulighederne med Jubilæumsudstillingen i Det Gamle Mejeri.
Vi hørte også om museets nuværende situation, og om Arkæologiforeningens fremtidige samarbejdsmuligheder med Museet.
 
  Udstillingsudvalget holdt møde med Anna Bovin og Per Noe, hvor den kommende jubilæumsudstilling blev drøftet. Det tegner til at blive rigtig spændende. Og med alle muligheder for en flot udstilling.
 
15.- 16. oktober Maf 42   Søgegrøft gennem formodet overpløjet gravhøj. Tilsyneladende ingen begravelse, men 5 stolpehuller på række. I de 4 sten i bunden. I det 5. et 20 x 15 cm. stort omvendt lerkar.
Karret blev omviklet med vita-wrap og bragt med hjem.
Otto tog til Museernes Bevaringscenter i Skive og udgravede karret under kyndig vejledning. Lidt tandemalie fra måske en hestetand, ellers intet.
 
5. oktober Onsdagsmøde på museet. 24 fremmødte. Følgende udvalg nedsat eller bekræftet:

Metaldetektor:     Hans, Tage M, Erling og Jørgen S.

I forbindelse med Maf's 25 års jubilæun 21.-22. april 2012:

Udstillingsudvalg: Erling, Inge J. Louise, Anita. ( Otto ).
Jubilæumsskrift:   Otto, Kresten, Mogens, Tage H.
Foundraising:       Georg, Hans.
Festudvalg:          Margrethe, Lisbeth, Inge L, Rut.
Musik:                 Frits

( De med fremrykket skrift markeret er ansvarlig for 1. mødeindkaldelse. Herefter aftales ansvarsfordeling.)
 

1.-2.oktober Maf 41   Søgegrøft gennem jernalderboplads. 9 - 3 deltagere.
1. oktober Maf 40   Søgegrøft i formodet overpløjet gravhøj ved "Kongehøj gård", Centrum. Negativ. 9 deltagere.
13.-14. august Maf 39   Udgravning ved Trehøjgård i Hvidbjerg. Søgegrøfter gennem markant overpløjet gravhøj beliggende i hestefold. Vi fandt ikke centralgraven. Ingen fund. 5 deltagere.
6.-7. august "Gamle håndværk"s dage i Skallerup. 20 medlemmer deltog. Bronzestøbere og jydepotte mænd og koner havde mødtes flere gange i sommerens løb, så deres arbejde på dagene var en fortsættelse. Der ud over var et pileflettehold og et smedehold igang. Stor succes på alle fronter. Se billedserier.
1. juni Susanne Overgaard øste ud af sin kollosale viden om lokale forhold, da hun viste en lille udsøgt skare på 6 medlemmer af Morsø Arkæologiforening rundt i Nykøbing.
28. maj Kirke / klostertur sammen med Skiveegnens Arkæologiforening. Vi besøgte Øm kloster, Veng kirke og Tvilum kirke. Fin guidning alle tre steder. Kedeligt regnvejr. Dog regnede det mest, når vi kørte. 11 fra Mors og 19 fra Skive.

 

12. maj Besøg på Eskær. Birger Schütte fortalte spændende og inspirerende om herregårdens historie.
Vi var også nede i kælderen, som er den ældste del. Her var spændende oldtidssamlinger og rarieteter.
Efter besøget på Eskær på herregården guidede Birger Schütte os gennem skoven, ned til fjorden, hvor Jette og Georg gav en kop kaffe og lækkert brød.
 
6. april Onsdagsmøde. Poul Mikkelsen og Erling viste luftfotos og nymodens landskabsscanninger, hvor f. eks. gravhøje fremstod tydeligt. En del snak om kommende udgravninger.
 
2. marts Møde i frokoststuen på museet. Der blev drøftet aktiviteter for det kommende år.
23 medlemmer havde en god snak over kaffen inc. fastelavnsboller.

 

9. februar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling. Gunhild O. Møller blev valgt til dirigent og ledte generalforsamlingen
på bedste vis.

Otto berettede om det forløbne år, og Hans fremlagde regnskabet. Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.
Kontingentet for 2012 blev fastsat til 250 kr.

Lisbeth, Erling og Otto blev genvalgt til bestyrelsen, som desuden består af Kristian R. og Hans.

Suppleant: Kresten Bak. Revisor: Tage Mørch. Revisorsuppleant: Tage Hansen.

Under Eventuelt blev det foreslået, at der blev dannet udvalg eller arbejdsgrupper. For udgravning, udflugter og metaldetektorarbejde m.m. Det blev pålagt bestyrelsen at arbejde med dette.

Efter generalforsamlingen gav museet kaffe og kage.

Herefter fortalte Kristian Ringgaard spændende og humoristiskt om barndoms-krigserindringer.
Om da et fly under krigen måtte nødlande, og krigen kom til Torp.

Siden fortalte Otto og Louise og viste billeder fra en 1½ måneds rejse til Frankrig, Spanien og
Portugal.

13. februar

 

 

 

 

 

 

 

13 medlemmer af Morsø Arkæologiforening deltog i SDAs Jyllandstræf, Vikinger i vest, på
Bundsbæk Mølle, ved Skjern.

Arkæologiforeningen Nerthus fra Skjern stod for det meget vellykkede arrangement, hvor
der deltog omkring 70 amatørarkæologer fra hele landet.

4 Arkæologer havde sammen skrevet bogen "Vikinger i vest". Disse fire holdt hver et foredrag
om deres del af bogen. Lis Helles Olesen fortalte om flyobservationer, Palle Eriksen om hvad de lavede i vikingetiden, Torben Egebjerg fortalte om vikingetidens bopladser og gårde, og Hans Rostholm
fortalte om vikingegravene og gravpladserne.

En meget vellykket dag med god mad og megen god snak med ligesindede.

Stor ros til arrangørerne. Både Nerthus og Skjern-Ringkøbing museum.