Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside
   
  Aktiviteter 2009
   
   
7. januar Louise og Otto fortalte og viste billeder fra en tur til Italien, Korsika og Provence, med vægt på det arkæologiske.
4. februar Generalforsamling. 22 fremmødte. Otto fortalte om et år med kurser, ekskursioner og Gamle håndværk på Skarregård, men kun få udgravningsaktiviteter.
Økonomien i orden. Metaldetektor indkøbt.
Otto og Erling genvalgt til bestyrelsen. Lisbeth Krone Nielsen, Bjørndrup, nyvalgt i stedet for Dorte Rasmussen. Kristian Ringgård og Hans Christensen fortsætter.
Efter kaffen fortalte pastor emeritus Erik Hesselager, ud fra sin seneste bog, om Dragstrup og Skallerup sognes sidste historie. Spc. om sammenhænge mellem Dragstrup og Dueholm kloster.
1. april Kursus i udgravningstegning ved Poul Mikkelsen og Inge. Anlæg i museets have blev brugt som modeller.
10. juni Onsdagsmøde afholdt hos Louise og Otto. De ialt 20 deltagere var med til tårnindvielse, græsrivning i rosenbed og kaffe og kage.
20. juni Sommerudflugt i egne biler sammen med Skiveegnens Arkæologiforening. Vi fulgte oldtidsveje, markeret med rækker af gravhøje, fra Kilen ved Struer via Kloster Hede plantage og Rom, helt ud til havet, ved Ramme Dige.
20 arkæologiinteresserede nød den dejlige tur i skønt, friskt vejr, ad smukke veje, flot planlagt  af Kirsten og Lilli.
7. oktober 1. onsdag i måneden-møde.             
Claus Thinggaard fra Thy-Mors detektorforening viste billeder af fund og fortalte inspirerende om at gå med metaldetektor. 32 havde en god aften.
18. oktober Som resultat at Claus Thjinggaard foredrag den 7. oktober, mødtes 10 fra Morsø Arkæologiforening med 10 fra Thy-Mors Detektorforening ved Elsø kirke. Vi havde en god dag og fandt masser af gammelt metal, men også knapper, lodvægt, projektil og kugler og nogle få mønter. Desuden en del smeltet bly, som nok stammer fra Elsø kirkes gamle tag.
25. 0ktober Tage, Vibeke, Kristian Ringgaard, Hans og Otto afsøgte marker ved Lødderup kirke. Kun affald + lidt tag-bly.
4. november Hans og Margrethe viste billeder fra Ukraine, Rumænien, Moldova og Transnistrien. Smukke landskaber med mindelser om Danmark for 75 år siden.
30. november Juleglögg-aften hos Rut og Tage i Kybehuse. 16 hyggede sig.