Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside


Aktiviteter 2006
 

6. dec   Juleglögg hos Dorte i Vester Assels. 18 var mødt op til en rigtig hyggelig aften med sang, glögg, æbleskiver og Dortes suverænt gode norske klejner. Vi hørte nok en gang historien om gamle Thomas og Lille Andreas, der for mange år siden var blevet væk i juletrængslen foran Brugsforeningen.
Vores viden blev igen afprøvet. I år med Hans' og Margrethes gode og relevante spørgsmål. Arkæologiforeningen betalte for traktementet og tre præmier. Morslands Historiske Museum havde sponsoreret en flaske Klapøjster mjød og et Hellig Tre Kongers lys. ( Med knald. )
24. nov. Maf 37 Ingvar og Otto er klar til at grave videre, men minigraveren lækker dieselolie, så gravningen udsættes.
2. nov. Maf 37 Ingvar og Otto fortsætter søgegrøften mod syd. Vi mangler et par meter.
28. okt. Maf 37 Brandpletten tømmes endeligt. Ildskørnede sten og trækul, men ingen fund. Små søgegrøfter gennem de to nedgravninger giver ikke det store resultat. Søgegrøften er forlænget, så vi nu kun mangler ca. 10 meter. Den vil formodentlig være klar til næste gravedag.
25. okt. Maf 37 Ingvard og Otto fortsætter søgegrøften mod syd. Den anden nedgravning ses tydeligt i profilen.
Ellers intet andet.
21. okt. Maf 37 Louise og Kresten udgravede brandpletten halvt. Profiler afrenset. Otto fortsatte undersøgelsen af nedgravningen ved den stor sten og Ingvar gravede søgegrøft sydpå med rendegraveren.
14. okt. Maf 37 6 aktive gravere. Brandplet blotlagt og fotograferet, klar til snit.
Stor flade afrenset og fotograferet. Profiler afrenset og fotograferet. Start på udgravning af den formodede grav. Den ene sænkning, omtalt af Gudmund Hatt i 1921, fundet i profilen.
Oversigtstegning af hele anlægget.
13. okt. Maf 37 Poul M, Knud, Otto og mini-rendegraveren i gang. Flere nye felter åbnet. Måske en grav.
7. okt. Maf 37 Der renses op. Ikke de store fund.
23. sept. Maf 37 Det var dejligt at se hele 9 medlemmer til udgravningen. Fortsat gravning i tværsøgegrøften.  Mere stenpikning og flere store sten. Tørveopbygningen stadig tydelig i profilen. Start på langsgående søgegrøft.
16. sept. Maf 37 Fortsættelse af søgegrøft. Stenpikning og store sten fundet. Tre udgravere.
9. sept.   Start på søgegrøft i langhøj i Storup. Få deltagere, der gik tidligt hjem.
6. sept. Maf 37 1. onsdag i måneden-møde på museet. 18 deltagere. Efterbehandlede og så billeder fra aktivitetsdagene på Skarregård. Otto havde fået adskilt en lille portion jern og slagge, så der var noget helt rent jern. Oven i købet af en ganske god kvalitet. Vi så også knive og glasperler fremstillet af foreningens medlemmer, ligeledes på Skarregård.
Vi aftalte at starte undersøgelse af langhøj i Storup, med Dorte som koordinator, lørdag den 9. sept. kl. 9.00. Poul og Otto afsætter snore til søgegrøft.
Poul viste billeder og fortalte om udgravningen i Ejerslev.
Otto nævnte mulighed for kommende ældre stenalder-kursus. Evt. hver anden onsdag.
5.- 6. august   Aktivitetsdage på Skarregård. Udvinding af jern fra myremalm, smedning og glasperlefremstilling. 20 deltagere. Jens Jørgen Olesen fra Heltborg museum stod for bygning og drift af middelalderovn til jernudvindingen. Lars stod for smedningen og Louise stod for glasperleproduktionen.
Jernudvindingsovnen blev opbygget af sten og halmblandet ler i en bakkeskråning. Straks herefter blev der fyret op. For det meste med trækul. Blæsebælg i gang. Myremalmen blev først ristet på bål. Derefter knust til groft pulver og lagt på ovnen. Selvom ovnen drillede lidt, lykkedes det at få jern ud af myremalmen.
Lars havde indrettet en hel smedje, hvor han havde tilrettelagt det sådan, at alle, der havde lyst, fik smedet sig en kniv. God og kontant undervisning til alle os uerfarne. Louise havde indrettet perleværksted med 2 arbejdspladser, hvor der blev fremstillet mange, smukke perler.
En stor jordgrube til kød og grøntsager blev gravet, sten blev lagt, bål blev antændt og udbrændt, madvarerne lagt i, og efter små 3 timer udtaget. Det skønneste, saftige okse- og kalkunkød. Vi spiste ved langborde i det dejligste vejr.
En rigtig god weekend med stor aktivitet på alle fronter.
Billeder senere.
Maj - juli   Eftersøgning og fund af godt myremalm.
17. 6.   Sommerudflugt til Skjern-egnen. Planlagt afgang fra museet 7.45 Vognmanden havde glemt aftalen, men heldigvis lykkedes det at få fat i bil og chauffør, så vi kom af sted med 1 times forsinkelse. Alle tog forsinkelsen pænt.
Vi mødtes med arkæolog Torben Egeberg ved Bundsbæk Mølle, og han guidede os gennem dagen på bedste vis. Først stormandsgård i Trælleborgstil i Tarm. Over 35 meter lang. Dernæst den gamle herregård, Lønborggård, der er under restauration. Så dejlig tur ud over engene ved Skjern å, hvor vi passerede åerne på 2 trækfærger, ved det gamle overfartssted. Fra Pumpehus Nord, hvor vi spiste vores mellemmadder, gik turen til den genfundne bro ved Dommergården i Skjern. Fund herfra så vi i den flotte udstillingen "Dejbjerg Jernalder" på Bundsbæk Mølle.
16. 6.   Myremalms- og perleprojektet på Skarregård planlægges. Jens Jørgen, Tage Andersen, Tage Mørch, Lars, Kresten og Otto.
Juni   Afhentning af ler og sand.
Eftersøgning af myremalm på Mors.

Flere møder med Jens Jørgen Olesen fra Heltborg museum om myremalm og  bygning af jernudvindingsovn.
3. 5.   Møde på Molermuseet. Henrik viste rundt og fortalte medrivende om fund og tidsalderen hvor moleret dannedes. Herefter gik vi i graven på fossiljagt. Der blev gjort flere epokegørende fund. Aftenen sluttede med kaffe og kager, mens Henrik kommenterede de fundne fossiler.
1. 4.   Metaldetektordag. Vi var sammen med Thy Detektorforening i Glomstrup, hvor vi gik på Boesens marker. Alle fik prøvet at gå med metaldetektor. Og alle fandt noget. Dog mest nyere jern. Der blev  fundet 2 næbfibulaer fra germansk jernalder. Se billeder.
1. 3.   Møde på museet. Billeder fra Færøerne og Shetlandsøerne ved Louise og Otto. Bagefter snak om jernudvinding af myremalm på Skarregård 5.- 6. august.
23. 2.   Konstituerende bestyrelsesmøde hos Otto. Alle indtog de vante pladser. Arbejdsprogram for det kommende år.
1. 2.   Godt 20 var mødt op til Morsø Arkæologiforenings generalforsamling, som blev kyndigt ledet af Ingvar Bak. Formanden så tilbage på et godt år. 32 medlemer, afslutning på udgravning af Skallerup Hage køkkenmødding, Historiens Dag med aktiviteter i Sillerslev og Rovvig. Fin udstilling af fund fra køkkenmøddingen. Kassereren, Hans Christensen, berettede om god økonomi og orden i regnskabet. Kontingent stadig 180 kr. Jørgen og Hans genvælges. Det samme gør revisor ( Tage M ) og revisorsuppleant ( Tage H ).
Herefter kaffe og blødt brød samt billeder og tale fra en tur Island rundt ved Louise og Otto.
21. 1.   Tur i private biler til særudstillingen "Vikingernes Aros" på Moesgård museum. 12 medlemmer trodsede vintervejret.
Vi blev, på inspirerende og kyndig vis, guidet rundt i udstillingen af arkæolog Hans Skov fra Moesgård.
Efter frokost så vi nogle af de faste udstillinger, bl. a. fundene fra Illerup Ådal.