Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Aktivitetsside


Aktiviteter 2005
 

14. 12.   Hyggelig juleafslutning hos Rut og Tage i Kybehuse, med julesange, glögg, æbleskiver, norske klejner, julehistorie om Gamle Thomas og arkæologisk konkurrence med fine præmier.
 6.  11.   Poul Mikkelsen fortæller og viser billeder fra årets udgravninger. Godt 40 mennesker var mødt op. Efter kaffen var vi oppe i oldtidssamlingen for at se den udstilling, som Morsø Arkæologiforening netop har færdiggjort.
16. 11.   Færdiggørelse af udstilling om Skallerup Hage køkkenmødding. Alle fund + tekster + illustrationer på plads i Oldtidssamlingen. Det ser rigtig fint ud. Glöggaften tirsdag den 6. 12. blev forberedt. ( Se "Det sker" siden.)
12. 10.   Møde på museet. Vi havde alle fundene fra Skallerup Hage køkkenmødding ( Det nye, autoriserede navn på Rovvig køkkenmødding ) fremme. Vi delte fundene op  i forskellige grupper, som 4 hold gennemgik med henblik på udstilling, tekster og evt. illestrationer. Vi var også oppe i oldtidsudstillingen, for at se udstillingsmontren, som allerede var stillet frem.
Vi aftalte, at holdene skulle aflevere tekster + evt. illustrationer til Otto senest den 26. oktober. Herefter vil museet sørge for renskrivning, evt. kopiering og oplimning, så vi får et fælles layout og selve udstillingsopstillingen kan ske onsdag den 2. november.
Poul viste og fortalte om museets oldsagsregistreringssystem.

7. 9.

  Møde på museet efter en længere sommerpause. Mange var mødt op. Vi brugte megen tid på at gennemgå fund fra Rovvig køkkenmødding. Alle felters lag har sin egen plastpose og får sit eget registreringsnummer. Tage M og Otto fik fund, hvorpå der skal skrives numre, med hjem.

19.7.

MAF 36 Undersøgelsen af Rovvig Køkkenmødding er slut.
Ingvar og Otto gravede de sidste kvadratfelter, hvor der blev fundet 2 kerneøkser og et økselignende redskab. Derefter udtagning af 4 lag skaller i profilen til Søren H. Andertsen til senere undersøgelse af bl. a. mikro-snegle.
Indsamling af snoresystem og slutoprydning.

14. 7.

MAF 36 De sidste massive østersskallag blev fjernet. Mange fund. Keramik med randmønster, 3 tværpile, flækkeskraber og 5 kerneøkser + mange afslag. Kulturlag neden under. Kresten, Ingvar, Tage H., Jørgen, Hans og Otto gravede.

12. 7.

MAF 36 Kresten, Ingvar og Otto gravede. 2 kerneøkser og en skiveøkse. Senere på dagen besøg af Søren H. Andersen fra Moesgård. Han var imponeret over de mange, flotte fund. Gav forslag til videre undersøgelse.

9. 7.

MAF 36 Tage H, Kristian R, Ingvar og Kresten Bak, Lisbeth og Otto trodsede varmen.

6. 7.

  Første onsdag i juli - møde. Stort fremmøde. Vi fik limet en del keramik, ligesom vi fik limet en del knogler. Derudover blev der skrevet MHM-nummer på de sidst fund.
Vi hørte også lidt om forløbet af Historiens dag. Alle havde oplevet dagen som succesfuld. Både ved den reetablerede bronzealderhøj i Sillerslev såvel som ved Rovvig køkkenmødding. Begge steder havde der været små 20 besøgende.

6. 7.

  Gravning aflyst pga. regnvejr.

uge 26

MAF 36 Et par gange i ugens løb var Tage M nede ved Rovvig køkkenmødding og grave. Vibeke og Søren var også med. Nogle flækker og endnu et formodet stykke kronhjortetak.

24. 6.

MAF 36 Tage M og Otto hyggede sig med udgravning i det skønneste vejr. Kerneøkse og en stikkel. Louise kom ved kaffetid.

23. 6.

MAF 36 3 timers koncentreret arbejde. Vi gravede i skakbrædtmønster. Flere spændende fund. Lille kerneøkse, keramik med mønster i kanten, knogle med led-ende og en ubekendt knogle, som måske er en kronhjortetak ?

18. 6.

MAF 36 Otto var nede og starte udgravningen, men ellers var det "kun" Kresten og Lisbeth, der havde stunder til at grave. Heldigvis fandt Lisbeth en rigtig flot kerneøkse.

11. 6.

MAF 36 6 medlemmer af arkæologiforeningen gravede i køkkenmøddingen ved Rovvig. Bor og flækkekniv. Alle felter blev indmålt i niveau på ny plantegning. Skaldyngens udstrækning er nu mindre. Skaldynger og sten indtegnet.

1. 6.

  I stedet for at holde møde på museet, kørte vi ( 15 stk.) til en mark ved Sillerslev, der netop var dybdepløjet. Her var smadret en boplads fra yngre bronzealder. Nedgravninger sås tydeligt som mørkfarvet jord mod det lyse undergrundssand. En ca. 7 x 3 meter stor plet gav i hundredvis af potteskår. ( 14 kg.)

22. 5.

  Historiens dag. Fint besøg både ved gravhøjen i Sillerslev, hvor 5 medlemmer af Morsø Arkæologiforening viste frem og fortalte, og ved Køkkenmøddingen ved Rovvig, hvor 6 medlemmer gravede, viste frem og fortalte.

30. 4.

  Tur sammen med Skiveegnens Arkæologiforening til Bølling sø og Herningegnen. Hans Rostholm fra Herning museum fortalte levende om de mange lokaliteter, hvor det meget aktive museum var involveret, bl. a. store vejanlæg.( Årsbudget 3 mill. kr.) Det var spændende at stå ved den reetablerede Bølling sø, hvor mennesker fra bl. a. Klosterlund-kulturen havde levet. Senere fornemmede vi den helt specielle atsmosfære omkring brunkulsgravningen ved Søby. Herning museums samlinger rummer spændende og sjældne gentande. Blandt meget andet en pragtguldfibula og andre ting fra usædvaneligt rige grave, trælurerne fra Herning og som noget helt anderledes tableauserien "Jens Hansens bondegård"

23. 4.

MAF 36 11 var mødt op til gravning. Kærneøkse, flere tværpile, knogler og et meget stort stykke keramik.

16. 4.

MAF 36 Årets første gravedag ved køkkenmøddingen ved Rovvig. Først skulle vinterpressenningen fjernes. Alt havde overvintret i bedste velgående. Herefter begyndte vi at skrabe skaller væk i kvadratmeterfelterne. Mange afslag. Et enkelt stykke keramik, lidt ben og en underlig tand og lige før lukketid en meget smuk kærneøkse. Se "Billeder fra Rovvig" på "Det sker" siden.

6. 4.

  1. onsdag i april - møde. Vi besluttede at starte køkkenmøddingudgravningen ved Rovvig lørdag den 16. april. Desuden gik 2 grupper i gang med at forberede aktiviteter i forbindelse med "Historiens dag", den 22. maj. 2 aktiviteter: Stenalder/bronzealdergravhøjen ved Sillerslev og køkkenmødding-
udgravningen ved Rovvig.

17. 3.

 

Hans Rostholm fra Herning museum fortalte på Skive museum om aktuelle udgravninger og tiltag på Herningegnen. Et oplæg til vores udflugt den 30. april. Uendelig mange stolpehuller og flotte fund, som vi glæder os til at se.

2. 3

  Professor Bjørn Poulsen fra Århus afsluttede foredragsrækken om middelalderen med et spænende og oplysende foredrag om middel-alderens bonde. 40 trodsede sneen.

10. 2.

  Museumsinspektør Inge Kjær, Skive museum, viste engageret og med lygte i hånd rund i udstillingen: Viking Og Købmand. En udstilling om vikingerne ved Østersøen lavet af museet i Mechelburg - Vorpommeren til Verdensudstillingen Expo 2000.

2. 2.

  Generalforsamling i Morsø Arkæologiforening.
Dorthe, Erling og Otto blev genvalgt til bestyrelsen. Ligeledes blev Kresten Bak og Kristian Ringgaard genvalgt som suppleanter. Tage M. revisor og Tage H. revisorsuppleant.
Kontingent 2006 = 180 kr. Aktuel Arkæologi udgår som del af kontingent. Bladinteresserede ordner selv det fornødne. Introtilbud = 175,00 kr.
Efter generalforsamlingen holdt Hans Krongaard Kristensen et glimrende foredrag om klosterlivet i middelalderen. Godt 40 deltog.

5. 1.

  Vivi Jensen fra Koldinghus fortalte om danske dronninger i vikingetid og middelalder. Om indvandrere og arrangerede ægteskaber.

Til toppen