Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aktiviteter 2004

1. 12.

  Juleglögg, kleiner og kage. Otto og Louise fortalte og viste billeder fra en tur til Egypten. Erling afprøvede vore evner med en historisk quiz.

16. 11.

MAF 36 Køkkenmøddingen er gået i hi.
Efter aftale med lodsejeren, Kristian Boll, dækkede Ingvar og Otto køkkenmøddingen til med presenninger, så der skulle være mulighed for, at den kan komme igennem vinteren uden for store skader.
Gravningen genoptages til foråret.

10. 11.

  Arkæolog Connie Jantzen fra Bymuseet i Århus fortalte medrivende i næsten 2 timer om middelalderens menneskers liv i byerne, understøttet af et væld af billeder af fund, skrifter og kalkmalerier. 20 havde den store oplevelse i "Aktivitetshuset Solparken" i Ø. Assels.

27. 10.

  Overinspektør ved Danmarks Middelalder og Renæssance , Nationalmuseet, Michael Andersen, indledte på glimrende vis  vores foredragsrække om Middelalderen.
19 havde fundet vejen til "Aktivitetshuset Solparken" i Ø. Assels. Heraf 5 fra Morsø Arkæologiforening.

6. 10.

  Poul Mikkelsen viser rundt i en våd vikinge- og middelalderudgravning i Ejerslev, hvor der er fundet meget velbevarede hustomter. Rester af smedie med trækul, slagger og massevis af smedeskæl. Og en flot krukke, der bare ventede på at blive limet sammen.
Bagefter lunede det med en kop varm kaffe.

18.9

  Besøg af Vejle Amatørarkæologiforening. 9 deltagere. Tage Hansen viste rundt. Besøg på museet, udgravning i Ejerslev, Skarregård og den renoverede høj i Sillerslev.

September

  Diverse medlemmer hjælper museet med udgravning i Ejerslev. Tidlig middelalder bebyggelse og herunder vikingetid.

1.9

  1. onsdag i måneden møde på museet. Magrethe og Hans viste billeder og fortalte om deres tur til Gotland. Poul fremviste ting, fundet forskellige steder på øen, indenfor de sidste måneder.

24. 8.

MAF 36 5 udgravere. Område med ildskørnede sten. Keramik og endnu 2 tværpile.

19. 8.

MAF 36 Kresten og Otto graver ind mellem bygerne.

17. 8.

MAF 36 Eftermiddagsudgravning planlagt. Formentlig grundet vejret dukkede kun en enkelt udgraver op. Endnu en tværpil.

14. 8.

MAF 36 De samme personer som sidst + Louise startede udgravningen kl. 9.00. Ved 10-tiden dukkede vore gæster fra Skive op. Fund blev fremvist og udgravningen beset. Rosende ord. Derefter kaffe og franskbrød / rundstykker + en lille en til halsen.
I udgravningen blev det til en flækkeblok, en flække med retuch i 2 hak og endnu en tværpil samt mange afslag.

10. 8.

MAF 36 Kresten, Ingvar, Tage M.og Otto mødte op til gravning kl. 12. ( Tage H havde allerede været der klokken 9 ). Vi gravede flere kvadrater a' 5 cm og fandt bl.a. en nydelig tværpil.
Som aftalt fik vi besøg af Gerda Bull og Bo Lehm fra Morsø Folkeblad.

4. 8.

  1. onsdag i måneden møde på museet. Kresten og Ingvar fortalte og viste billeder fra deres undersøgelse af vandmølledæmninger på Mors.
Derefter blev der skrevet registreringsnumre på fund fra Rovvig køkkenmødding.

15. 7.

MAF 36 Videre udgravning i 5 cm lag i felter. Tværpil og kærneøkse. 3 deltagere. For en gangs skyld uden Otto.

13. 7.

MAF 36 Det område af køkkenmøddingen, der skal undersøges, inddeles i kvadratmeter-net. Hvert felt nivelleres og indtegnes. Vi fortsætter udgravningen af køkkenmøddingen i felter og 5 cm lag. 5 deltagere.

1. 7.

MAF 36 Søren H. Andersen ser på Rovvig køkkenmødding

29. 6

  Set på Rovig køkkenmødding sammen med Poul Mikkelsen

23. 6.

MAF 36 Søgegrøften færdiggjort. Nyt stort felt åbnet mod syd v.h.a. museets rendegraver.

19. 6.

MAF 36 Nyt felt åbnet mod syd. Søgegrøften uddybet, men ikke nok endnu. Der er stadig skaller dybere nede.

8. 6.

MAF 36 Besigtigelse af søgegrøften gennem køkkenmøddingen ved Rovvig sammen med Søren H. Andersen og Poul Mikkelsen. Både Ertebølle- og yngre stenalder-ting. 4 lag kunne erkendes i profilen. Østersskaller dybere nede.
Søgegrøften skal graves til undergrund (Ler). Derefter fladegravning 4 x 4 Herefter gav Louise kaffe og te.

5. 6.

  Udflugt til Mariager-området sammen med Skiveegnens Arkæologiforening. Godt 40 deltagere. En rigtig god tur, hvor Ernst Stidsing fra Randers kulturhistoriske museum med stor viden og begejstring guidede os rundt til seværdigheder i det skønne østjyske landskab. Danmarks største gravhøj, Hohøj, og de forhistoriske marker i Alstrup Krat. Runesten ved herregården Kjellerup og Vester Tørslev kirke. Sidstnævnte kirke med kalkmaleri, der forestillede Sct. Mikael og dragen, og en nærliggende dysseoverliggersten med over 100 skåltegn. Næsten usynlige men mærkbare helleristninger ved Vindblæs.                Vi kørte rundt i det idylliske Mariager og langs fjorden. Kongehøjen med to dyssekamre og vældige randsten.
Hele turen foregik i en hyggelig og interesseret atmosfære, der nok kunne opfordre til et kommende fællesprojekt.

15. - 31. 5.

MAF 36 Søgegrøft gennem køkkenmødding ved Rovvig. 5 til 6 deltagere.
Først boreprøver for at finde udstrækningen af skaldyngen.
Bredden af skaldyngen er her ca. 6 meter. Tykkelsen svinger fra 20 cm til 40 cm. Østers. Enkelte hjertemuslinger og strandsnegle. Meget flinteaffald. Mange pæne flækker, 5 kerneøkser, 6 tværpile, 4 flækkeskrabere og 4 bor. Mindre knoglestykker og 2 stykker keramik. Det ene med fint snoremønster.
Evt. videre arbejde efter drøftelse med Poul Mikkelsen, Morslands Historiske Museum, og Søren H. Andersen fra Moesgård.

5. 5.

  Aftenudflugt til Krabbesholm, hvor Søren. H. Andersen viste frem og fortalte om den imponerende køkkenmødding.
Styrtregn, torden og lynild. (Billeder)

30. 4.

  Ingvard, Kresten, Tage Mørch og Otto laver prøveboringer og finder udstrækning og tykkelse af køkkenmødding ved Rovvig.

3. 3.

  Kristian Ringgaard viste billeder og fortalte om Irland.
Dorthe Rasmussen fortalte og viste billeder fra Shetlandsøerne.

4. 2.

  Generalforsamling. 18 fremmødte medlemmer. Genvalg på alle poster.
Louise og Otto viste lysbilleder fra Syrien