Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aktiviteter 1999

Foredrag om yngre stenalder.

13.1

De første bønder. Søren H. Andersen.

23.2.

Dysser og jættestuer. Konstruktion og brug. Palle Eriksen.

17.3.

Hvad fortæller skelletterne os ? Pia Benniche

Forår

Div. medlemmer hjælper museet med byudgravning ved Centralhotellet i Algade i Nykøbing.

2. 6.

Aftentur til langdysse ved Tastum og jættestue ved Stoholm.

18.8.

Hustomter. Niels Aksel Boas.

18.9

MAF 28 Overpløjet gravhøj hos Niels Boll, Galtrup. 4 weekender. Gammel sænkning / plyndringshul findes.

8.9.

Enkeltgravskulturen. John Simonsen.

11.-12.9

Tur til Roskilde, Gl. Holtegård med Vedbækfundene. Pederstruptræf. (flere billeder)

22.9.

Sarup-anlægget. Niels H. Andersen.

Efterår

Rekognosceringer før læplantninger.

3.10

Tur til Mønsted kalkminer.