Forsiden
Foreningen
Det sker
Udgravninger
Links

Billedserier
Udgravninger

Udflugter
Aktiviteter

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aktiviteter 1992

4.4

MAF 8 Mads Østergård, Trælhøjgård, Bjørndrup. Intet

11.4.

MAF 9 Chr. Blåbjerg, Plantagen, Mollerup. Stenlægning + 2 kogegruber. Bronzealder ?

Maj-aug.

Deltager fortsat i Museets udgravning hos Ole Kristiansen i Tødsø.

30.5.

Sommerudflugt til Hvolris. Hans Langballe, Viborg Stiftmuseum. Hald Hovedgård + div. ruiner.

19.9

MAF 10 Nm.sb. 21, Ø. Assels. Overpløjet gravhøj hos Vagn Bukhave, Rolighedsvej 4. Plyndringshul fra begyndelsen af 19 hundredtallet. Ardspor under højen.

20.9.

Tur til Voldsteder på Mors.

Oktober

MAF 11 Søgegrøft i stendyngegrav i Sillerslev. Lille lerbæger fundet. Per Vegger fortsatte udgravningen.

11.11.

Besøg på Viborg Amts konserveringsanstalt i Skive. Ove Madsen. Om at optage i præparat. ( Parafin )

Efterår

Første onsdag i måneden-møder . Medlemmers effekter, hygge, Dueholm og Johanitterne ved Per Vegger